Izjava o prihvatanju uslova korišćenja

Apliciranjem na oglas koji je deo posla koji agencija Joombooz (dalje u tekstu Agencija) obavlja za svog klijenta po ugovoru o pružanju usluga ili slanjem biografije kandidata na naš e-mail smatramo da je kandidat prihvatio uslove korišćenja agencije.

USLOVI KORIŠĆENJA

Ova izjava, odnosno prihvatanje uslova korišćenja usluga Agencije se odnosi na prihvatanje postupka selekcije kandidata koji sprovodi Kompanija i na čiji se oglas kandidat prijavljuje, odnosno na čiju e-mail adresu šalje svoju biografiju.

Ovom izjavom kandidat takođe prihvata rezultate postupka selekcije na koje se prijavljuje ili će se prijavljivati u budućnosti, a koje obavlja Agencija.